ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ (Resource Planing)
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ (Resource Planing)

Управління сервісними інженерами

Ви отримуєте можливість ефективно спланувати роботи персоналу шляхом контролю і аналізу завантаженості фахівців в розрізі періодів часу, підрозділів і робіт (заявок ТОіР), це також дозволить краще виставляти пріоритети завдань відповідно до їх трудомісткості. Проблемним питанням є взаємодія технологічного та ремонтного персоналу. Особливо гостро ця проблема стоїть при виділенні ремонтних цехів, проте не варто думати, що єдиний цех для технологічного та ремонтного персоналу дозволить вирішити цю проблему. В єдиному цеху проблеми замовчуються і вирішуються індивідуально начальником цеху.

Для вирішення зазначених проблем потрібно рішення, аналогічне застосовуваним в західних сервісних компаніях: поділ співробітників, відповідальних за взаємодію з технологічними підрозділами – замовниками ремонтних робіт, і співробітників, відповідальних за виконання ремонту. При цьому співробітник, відповідальний за взаємодію з виробництвом, повинен мати повноваження в області розподілу бюджету та планування робіт. А виконавець відповідає за якісне виконання замовлення на роботу в відповідності з отриманим завданням.

Функціональність системи:

  • Внесення планової та фактичної трудомісткості робіт в заявках ТОіР по кожному фахівцю;
  • Автоматизоване формування трудомісткості по заявках ТОіР;
  • Формування звітів по завантаженості персоналу в різних розрізах.

Інструменти:

  • Аналіз трудомісткості

Програмний комплекс Smart EAM передбачає декілька підходів до організації управління сервісними службами.

  • Автоматична система диспетчеризації заявок. В системі призначаються відповідальні фахівці для усунення несправностей. У випадку виникнення несправностей відбувається автоматичне сповіщення відповідальної особи та формування заявки на усунення несправності;
  • Вибір заявки ремонтним персоналом. Сповіщення про необхідність виконання ремонтних робіт розсилається ремонтному персоналу. Робітники самостійно обирають заявку;
  • Впровадження посади maintenance manager, який за допомогою інструментів комплексу Smarteam розподіляю заявки між ремонтним персоналом.