ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
Всі новини

ТОіР та навколишнє середовище

14.02.2022

Коли ми розмірковуємо про захист довкілля в контексті промисловості, то найчастіше згадуємо ініціативи щодо скорочення кількості викидів в атмосферу, переробки промислових відходів і дбайливого використання природних ресурсів.

Цим питанням справді приділяється багато уваги на міжнародному рівні. У різних галузях виробництва запроваджуються нові стандарти, покликані знизити вплив на екологію.

Водночас можна помітити, що дискусії про екологічну оптимізацію рідко торкаються питань технічного обслуговування та ремонту (ТОіР). Хоча в боротьбі за збереження довкілля важливо навчитися не тільки переробляти чи повторно використовувати, а й довше підтримувати працездатність речей.

Це відноситься як до продуктів промисловості, так і до виробничих активів. Стратегії сталого розвитку, бізнес-моделі замкнутого циклу та принципи відповідального споживання нерозривно пов’язані з управлінням життєвого циклу. І саме в цьому напрямі має рухатися оптимізація ТОіР, спираючись на технології Industry 4.0.

Ефективний означає відповідальний

Цифрова трансформація вже подарувала виробникам інструменти збільшення бізнес-показників. Такі IT-системи як SmartEAM забезпечують гнучке управління сотнями параметрів, роблять виробництво більш прибутковим і стабільним. Але індустрія більше не може залишатися лише ефективною, бізнес має стати відповідальним.

Насправді це означає зниження негативного впливу на довкілля зі збереженням високої продуктивності. Один із можливих шляхів — Lean Maintenance, стратегія бережливого обслуговування, спрямованого на зниження кількості процесів, що не приносять цінності (Non-value added activities, NVA).

У контексті ТОіР це передбачає створення високоефективної системи без простоїв обладнання, очікування запчастин, дефектів та відходів. Звучить утопічно, адже багато дій у рамках планового обслуговування не дають очевидної цінності: моніторинг показників, інспекції, капітальний ремонт, профілактика.

Насправді ж, для Lean Maintenance важливіше не скасувати NVA-процеси, а оптимізувати їх, забезпечивши раціональну витрату ресурсів.

Для початку необхідно визначити слабкі та сильні сторони ТОіР, спираючись на ключові метрики. Після аналізу результатів можна переходити до пошуку конфліктів із принципами Lean Maintenance:

помилки організації (відсутність потрібних запчастин, документації, інструментів);

неправильне оброблення даних (нездатність зібрати потрібну інформацію, відсутність історії відмов, помилки під час аналізу корінних причин);

надвиробництво (профілактичні дії виконуються частіше, ніж необхідно);

очікування (витрата часу через відсутність ресурсів, даних, наказів, вільного персоналу);

погане управління запасами (дефіцит або надлишок ресурсів на складі);

необов’язкові дії (повторення процесів без урахування стану обладнання);

дефекти (низька якість процесів обслуговування);

нераціональний розподіл персоналу (використання висококваліфікованих спеціалістів для виконання рядових завдань).

Використання IT-інструментів для моніторингу, управління та планування ТОіР дає змогу знизити роль NVA-процесів, зберігши високу ефективність обслуговування. Завдяки таким рішенням підприємство продовжує життя активів та скорочує негативний вплив на довкілля, зберігаючи конкурентоспроможність виробництва. Але це лише перший крок на шляху до глобальної трансформації.

Щось більше

Бережливе обслуговування, оптимізація енергоменеджменту та цифровізація бізнес-процесів наближають виробництво до економіки замкненого циклу (Circular Economy).

Вона має створити бізнес-моделі з більш ефективним використанням ресурсів. Зараз приблизно 2/3 всіх матеріалів, що проходять через цикл виробництва, витрачаються марно. Ресурси розсіюються планетою у вигляді відходів.

Оптимізація ТОіР може частково змінити ситуацію, спонукаючи підприємства фокусувати увагу на існуючій інфраструктурі та активах, замість бездумного споживання, заміни та розширення.

Перехід від кількісного до якісного підходу відповідає принципам сталого розвитку (Sustainable). На основі такої корпоративної культури можна побудувати нову стратегію ТОіР.

Частина практик у цій схемі матиме виключно технологічний вектор розвитку (зелений), а частина вимагатиме організаційних змін (помаранчевий):

Sustainable Maintenance це принципово новий рівень трансформації бізнес-процесів, який зачіпає вже не тільки екологію, а тісно переплітається із соціальними та економічними аспектами індустрії.

Best Practices

В умовах зростання вартості сировини, енергоносіїв, процесів обробки та обслуговування компанії все активніше шукають шляхи для запуску моделей замкнутого циклу.

І оптимізація ТОіР, на тлі інших складніших і витратних проєктів, виглядає дуже привабливим рішенням. Обслуговування обладнання йде пліч-о-пліч з ефективністю, безпекою та рентабельністю його використання. Незначні, на перший погляд, дії можуть запустити зміни одразу в трьох напрямках:

  1. З екологічного погляду оптимізація ТОіР знижує кількість відходів та викидів в атмосферу, зменшує споживання енергії та води.
  2. У соціальному плані трансформація ТОіР дозволяє покращити умови праці, знизити кількість травм та нещасних випадків на виробництві.
  3. Для економіки ТОіР виступає як основа для високоефективного, стандартизованого та відповідального бізнесу.

У результаті така трансформація виявиться вигідною і для промисловості, і для суспільства. Потрібна лише якісна екосистема управління, різновиди якої вже представлені на ринку як рішення в концепції Industry 4.0.

Схожі матеріали
Дякуємо за інтерес до SmartEAM
Ми не можемо дочекатися, щоб дізнатися більше про ваші потреби в управлінні активами та відповісти на будь-які запитання про нашу компанію та наші послуги
+971 58 593 43 84
Ми не можемо дочекатися, щоб дізнатися більше про ваші потреби в управлінні активами та відповісти на будь-які запитання про нашу компанію та наші послуги
© SmartEAM 2022