ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
Всі новини

Коефіцієнт технічної готовності (КТГ) – показник доступності обладнання

18.01.2022

Коефіцієнт технічної готовності (КТГ) відображає доступність обладнання в заданий проміжок часу.

Низький КТГ може свідчити про неефективний план ТОіР, некомпетентність окремих виконавців чи служб, помилки у створенні робочого процесу й навіть загальний знос виробничих активів. Як вгадати, в чому саме проблема?

Вгадувати не треба. Сучасні технологічні засоби моніторингу допомагають підвищити точність аналітики, забезпечуючи доступ до об’єктивних даних про стан активів та процесів.

Використання таких рішень, як IIoT (Industrial Internet of Things), забезпечує прозорість розрахунків КТГ, додаючи до формули додаткові змінні:

Mean Maintenance Time (MMT)   час, витрачений на профілактичне та реактивне обслуговування;

Mean Time to Repair (MTTR) – час ремонтних робіт;

Mean Time Waiting (MTW) – час простою в очікуванні ТОіР.

З таким підходом підприємство одержує замість поверхневої оцінки доступності, глибоку аналітику з деталізацією до окремих робітничих центрів. А замість абсолютних значень КТГ, що ґрунтуються на календарному часі, об’єктивну інформацію з прив’язкою до KPI.

Це значно полегшує оцінку якості роботи служб ТОіР та дозволяє виявляти тенденції щодо окремих напрямків:

— КТГф (фізичний коефіцієнт технічної готовності);

— КТГм (механічний коефіцієнт технічної готовності);

— КТГд (досяжний коефіцієнта технічної готовності).

Розглянемо роль кожного з показників оптимізації процесів підприємства.

Планування виробництва

Ключ до правильного планування — точна оцінка наявного виробничого ресурсу, зіставленого з технічними потребами до виконання конкретного замовлення.

У розпорядженні служби планування мають бути об’єктивні дані про доступність та завантаження обладнання. На основі цих відомостей проводиться розрахунок коефіцієнта використання обладнання (КІО) – показника часу, коли обладнання випускає продукцію.

Якщо це значення не прив’язане до ефективності активів та реального вироблення, виробничий план буде неточним. Як наслідок — невиправдані очікування клієнтів щодо термінів, ціни та якості.

На допомогу приходить фізичний КТГ. Він дозволяє визначити час, коли обладнання справді працювало для створення економічної цінності, а не простоювало.

КГТ физический

КТГф — це такий самий ресурс підприємства, як сировина чи персонал. Він проявляє виробничий потенціал і має враховуватися у процесі планування.

У ручному режимі відстежувати показник кожної одиниці устаткування фізично складно, тому має сенс впроваджувати IT-рішення. Система SmartEAM дозволяє автоматизувати процес збору даних про активи для моніторингу, аналізу та оптимізації OEE (Overall Equipment Effectiveness – загальна ефективність обладнання).

Технічне обслуговування

Процес експлуатації обладнання допомагає службі ТОіР зробити висновки, наскільки реальні показники надійності активів відрізняються від заявлених виробником. Цей показник і відображає механічний КТГ. При його розрахунку враховується час простою та відновлення обладнання у ситуаціях, не пов’язаних із помилками експлуатації.

КГТ механической готовности

Такий коефіцієнт технічної готовності часто називають «вродженим», оскільки він безпосередньо пов’язаний з конструкцією та якістю експлуатації обладнання. Збільшити час напрацювання за збереження рентабельності ТОіР допомагають сучасні засоби управління життєвим циклом активів та проактивні методи обслуговування (Predictive Maintenance).

Управління бізнес-процесами

Ще один вид КТГ є досяжним. Він відображає якість сервісу та ефективність обраної стратегії ТОіР у протидії ризикам. При його розрахунку враховується час між простоями та показники напрацювання до відмови.

КГТ

КТГд може стати відправною точкою розробки планів оптимізації ТОіР під конкретні KPI. Цей коефіцієнт важливий для координації наскрізних бізнес-процесів, оскільки допомагає порівняти абсолютні показники з динамічними, а планові з реальними.

Що дає розрізнений аналіз усіх трьох типів КТГ?

Значення КТГ важливі для компаній, які хочуть підтримувати доступність активів не на папері, а в цеху. Вони починають уникати стандартизованих методів розрахунку на основі календарних планів і набувають гнучкості в управлінні навіть під час кризових ситуацій.

Додаткові перспективи відкриває використання IT-рішень моніторингу в режимі реального часу. Адже той, хто бачить готовність свого виробництва у динаміці, може гарантувати своєчасне виконання замовлень.

Схожі матеріали
Дякуємо за інтерес до SmartEAM
Ми не можемо дочекатися, щоб дізнатися більше про ваші потреби в управлінні активами та відповісти на будь-які запитання про нашу компанію та наші послуги
+971 58 593 43 84
Ми не можемо дочекатися, щоб дізнатися більше про ваші потреби в управлінні активами та відповісти на будь-які запитання про нашу компанію та наші послуги
© SmartEAM 2022