ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
Всі новини

Інструмент виявлення ризиків, оцінка якості процесів

26.11.2021

Розвиток промисловості та впровадження технологій класу Industry 4.0 призводить до скорочення загальної кількості операцій на виробництві. Водночас складність і варіативність процесів навпаки зростає.

У таких умовах підприємству критично важливо розробити ефективну стратегію управління ризиками. Її основу формують спеціалізовані методи аналітики, які допомагають:

відстежувати та фіксувати збої в роботі обладнання;

— визначати фундаментальні причини відмов;

— знаходити потенційні помилки та прогнозувати поломки;

— оцінювати готовність протистояти загрозам, що виникають;

— мінімізувати наслідки відмов для всіх аспектів бізнесу.

Ефективно вирішує такі завдання метод FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Його успішно застосовують із середини минулого століття: спочатку для потреб оборонної та аерокосмічної галузі, а пізніше у всіх сферах, пов’язаних зі створенням складної продукції чи небезпечним виробництвом.

Принципи FMEA

 

Суть методу Failure Mode and Effect Analysis закладена в назві.

Failure Mode — вивчення ситуацій, у яких щось може вийти з ладу. Це можуть бути як виявлені дефекти, так і потенційні проблеми з надійністю. Кількісний та якісний аналіз відмов допомагає отримати об’єктивну картину про успішність процесів.

Effect Analysis — вивчення наслідків виявлених збоїв. У короткостроковій та довгостроковій перспективах оцінюється вплив на всі наскрізні бізнес-процеси. Такий аналіз допомагає покращувати швидкість реагування на відмови та мінімізувати їхні наслідки.

Предметом аналізу може бути лише окремий об’єкт (одиниця устаткування, конструкційний компонент чи зразок продукції (Design FMEA)). Метод успішно застосовують для виявлення недоліків в організації багаторівневих процесів (Process FMEA). Це може бути управління ланцюжками постачання або план технічного обслуговування активів.

Практична сторона FMEA — ранжування збоїв і помилок для рейтингу пріоритетності ймовірних причин відмов. На основі цього рейтингу розробляють та реалізують стратегію запобіжних дій.

Структура методу

Аналіз FMEA — це систематизований процес циклічного типу, що складається з кількох послідовних кроків:

 • Поділ процесу на окремі етапи, а продукту на окремі компоненти.
 • Визначення можливих режимів відмови для кожного предмета аналізу.
 • Визначення можливих наслідків відмови для параметрів процесу чи характеристик продукту.
 • Оцінка серйозності наслідків відмови за шкалою від 1 до 10.
 • Виявлення фундаментальних причин відмови.
 • Оцінка частоти виникнення відмови за шкалою від 1 до 10.
 • Визначення режимів виявлення, засобів контролю та інструментів запобігання відмови.
 • Оцінка складності виявлення та контролю відмови за шкалою від 1 до 10.
 • Ранжування відмов на основі показника пріоритетності ризиків (Risk Priority Number, RPN).
 • Створення плану запобіжних дій для відмов із найвищим RPN.
 • Призначення відповідальних осіб, реалізація плану запобіжних дій, актуалізація RPN.

Розрахунок Risk Priority Number здійснюють за такою формулою:

RPN = серйозність наслідків × частота виникнення × складність виявлення та контролю.

Результат аналізу FMEA подано у вигляді таблиці.

Ефект від використання

FMEA це потужний та досить точний інструмент оцінки ризиків. В основі методу лежить структурований підхід до покращення якості операційних процесів, продукції чи послуг.

Аналітична група в ході досліджень визначає можливі варіанти відмов, кількісно оцінює ймовірність їхнього виникнення та серйозність наслідків.
Коли варто використовувати метод FMEA? Найбільшу цінність для підприємства аналіз режимів та наслідків відмов приносить у кількох сценаріях:

розробка та реалізація нового процесу, продукту або послуги;

— модифікація чинного процесу, продукту або послуги;

— розгортання функцій якості (Quality Function Deployment, QFD);

— оновлення планів та інструментів управління;

— створення стратегії поліпшення конкретних KPI.

Метод FMEA виявляється особливо ефективним у комбінації з предиктивним обслуговуванням (Predictive Maintenance). За даними McKinsey, глибокий аналіз процесів у поєднанні з оптимізацією планів ТОіР дозволяє на 90 % скоротити час запуску обладнання після аварійної зупинки. Це критично важливо для підприємств хімічної та харчової галузей, які втрачають мільйони через простої взаємопов’язаних виробничих активів.

Інструменти аналітики

Ми розповіли, як аналітику відмов FMEA використовують для оптимізації ТОіР. Але щоб такий корисний інструмент міг стати частиною стратегії управління надійністю, потрібна інтеграція функцій FMEA в архітектуру глобальної IT-системи підприємства.

Ранжування відмов у ручному режимі та складання рейтингів пріоритетності ризиків у вигляді відокремлених електронних таблиць це марна робота. Доступ до вхідних даних ускладнюється, швидкість реакції на відмови знижується, але головне аналітичні результати не фіксуються для використання у майбутньому. Про наскрізне управління бізнес-процесами в подібних умовах не може йтися.

Платформи, як-от SmartEAM, вже включають модуль аналізу FMEA. Це забезпечує бездоганну взаємодію між цифровими інструментами виявлення відмов та планування ТОіР.

Централізований підхід до аналітики підвищує готовність бізнесу протистояти загрозам, що виникають. І, що важливіше, наближає підприємство до впровадження технологій автоматизованого управління ризиками.

Схожі матеріали
Дякуємо за інтерес до SmartEAM
Ми не можемо дочекатися, щоб дізнатися більше про ваші потреби в управлінні активами та відповісти на будь-які запитання про нашу компанію та наші послуги
+971 58 593 43 84
Ми не можемо дочекатися, щоб дізнатися більше про ваші потреби в управлінні активами та відповісти на будь-які запитання про нашу компанію та наші послуги
© SmartEAM 2023