ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
УПРАВЛІННЯ УСТАТКУВАННЯМ
УПРАВЛІННЯ УСТАТКУВАННЯМ

Управління ризиками (RBM)

Управління ризиками.

Починаючи з 70-х років минулого сторіччя провідні світові промислові компанії починають відмовлятись від класичної системи планово-попереджувальних ремонтів (ППР) через значні економічні витрати при її використанні. Основною метою ППР є забезпечення рівня надійності обладнання не нижче заданного. Досягнення мети виконується за рахунок заміни обладнання до моменту вичерпання його ресурсу. Тобто більшість обладнання має не використаний залишковий ресурс. Крім того до 98% робіт з обслуговування обладнання при ППР не потрібно було виконувати. Як наслідок, високий рівень безвідмовності обладнання досягається за рахунок великих фінансовими витрат.

Оптимізація технічного обслуговування – це розуміння застосування принципів ризику до технічного обслуговування та використання практик та систем, необхідних для підтримки прийняття рішень.

Сучасний підхід до обслуговування обладнання отримав назву RBM (Risk Based Maintenance) – обслуговування яке базується на мінімізації ризиків відмов. 

Застосування принципів управління ризиками виконується з використанням матриці ризиків, яка оцінює вплив завдання технічного обслуговування на наступне:

 • ймовірність виходу з ладу обладнання.
 • наслідки відмови обладнання.

Технічне обслуговування по суті трактується як процес контролю ризиків.

Основними техніками RBM є:

 • технічне обслуговування, орієнтоване на надійність (RCM),
 • аналіз режимів відмов та ефектів (FMEA)
 • аналіз дерева помилок (RCA)
 • аналіз дерева подій (ETA)
 • аналіз характеристик відмов (FCA)
 • аналіз критичності

Логіка RCM-аналізу дозволяє визначити оптимальну стратегію обслуговування обладнання з урахуванням таких факторів:

 • вплив на виробничі показники
 • вплив на екологію
 • вплив на безпеку
 • можливість виявлення та  прогнозування відмови. 

Компанія SmartEAM розробляє сучасні програмні продукти для впровадження на підприємстві технік технічного обслуговування, орієнтованого на надійність (RCM), проведення аналізу дерева помилок (RCA).