ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
УПРАВЛІННЯ УСТАТКУВАННЯМ
УПРАВЛІННЯ УСТАТКУВАННЯМ

Управління ризиками (RBM)

Сучасний підхід управління технічним обслуговуванням з урахуванням ризиків обладнання отримав назву RBM (Risk Based Maintenance). Основою управління технічним обслуговуванням з урахуванням ризиків є пріоритетність обслуговування тих активів, які мають найбільший ризик у разі виникнення відмови. Поняття ризик включає в себе всі можливі види втрат власника активів.

RBM підхід дозволяє фахівцям з технічного обслуговування визначити найбільш раціональне використання обмежених ресурсів виділених на технічне обслуговування, таким чином щоб мінімізувати сумарний ризик відмов на підприємстві. Технічне обслуговування по суті є процесом контролю рівня ризиків.

Застосування принципів управління ризиками виконується з використанням матриці ризиків, яка оцінює вплив завдання технічного обслуговування на наступне:

 • Ймовірність відмови обладнання;
 • наслідки (ризики) відмови обладнання.

Компанія SmartEAM впроваджує сучасні методології технічного обслуговування з використанням RBM підходу.

Функціонал SmartEAM забезпечує:

 • Реєстрацію відмов обладнання;
 • Реєстрацію причин відмов;
 • Визначення наслідків відмов.

В системі визначаються такі види наслідків відмов:

 • Загроза життю та здоров’ю людей;
 • Загроза екології;
 • Втрати виробництва;
 • Втрати для репутації.

Інструменти SmartEAM дозволяють визначити результати впровадження заходів щодо зниження ризиків:

 • Початковий та залишковий інтегральний (сумарний) ризики;
 • Початковий та залишковий фінансовий ризик.

Оцінка результатів прийнятих рішень виконується за значеннями:

 • Критичний ризик;
 • Небезпечний ризик;
 • Прийнятний ризик.