ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Методологія TPM

Методологія TPM

TPM (total productive maintenance, загальний догляд за обладнанням) - концепція управління виробничим обладнанням, націлена на підвищення ефективності технічного обслуговування.

Підхід TPM є елементом концепції бережливого виробництва (lean manufacturing). Головна відмінна риса цієї концепції – постійне прагнення до усунення всіх видів втрат.

Відповідно, в якості цілей впровадження TPM розглядається усунення наступних втрат:

  • вихід обладнання з ладу;
  • високий час переналагодження і юстирування;
  • холостий хід і дрібні несправності;
  • зниження швидкості роботи обладнання;
  • випуск дефектних деталей;
  • втрати під час введення обладнання в дію.