ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Методологія TPM

Методологія TPM (total productive maintenance) , загальний догляд за обладнанням. Це концепція управління виробничим обладнанням, націлена на підвищення ефективності технічного обслуговування.

Підхід TPM є елементом концепції бережливого виробництва (lean manufacturing). Головна відмінна риса цієї концепції – постійне прагнення до усунення всіх видів втрат.

Відповідно, в якості цілей впровадження TPM розглядається усунення наступних втрат:

  • Вихід обладнання з ладу;
  • Високий час переналагодження і юстирування;
  • Холостий хід і дрібні несправності;
  • Зниження швидкості роботи обладнання;
  • Випуск дефектних деталей;
  • Втрати під час введення обладнання в дію.