ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Методології RCM

RCM (Reliability Centered Maintenance) – технічне обслуговування, спрямоване на забезпечення надійності обладнання.
Суть методології RCM зводиться до автоматизованого контролю за технічною ефективністю, безпекою та економічністю експлуатації обладнання після детального аналізу вихідних даних.
Завданням аналізу є розробка індивідуальної системи обслуговування об'єктів ремонту, спрямованої на підтримку їх надійності, тобто здатності обладнання виконувати свої функції в діючих технологічних процесах.

Система IT-Enterprise реалізує  наступний алгоритм RCM-аналізу:

  • реєстрація відмов обладнання;
  • реєстрація та аналіз причин відмов (RCA аналіз);
  • визначення періоду часу від моменту фіксації відхилення індикатора стану до функціональної відмови;
  • визначення можливості виявлення відмови персоналом;
  • визначення наслідків відмов (загроза життю та здоров’ю людей, загроза екології,  втрати виробництва)
  • визначення системи обслуговування для попередження конкретної відмови обладнання.