ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ

Енергоменеджмент

В класичному варіанті енергоменеджмент – це система управління, головне завдання якої – оптимізація енергоспоживання на підприємстві, забезпечення раціонального використання енергоресурсів

Енергоменеджмент включає в себе:

 • Cтворення системи моніторингу енергоспоживання
 • Проведення аналізу існуючих показників, результат якого використовується як основа для розробки нових бюджетів
 • Розробка енергетичної політики підприємства і енергетичного бюджету
 • Планування та впровадження енергозберігаючих заходів, енергоефективних технологій, маловідходного (безвідходного) виробництва, а також проведення контролю за їх використанням
 • Розробка і використання ефективних систем, які контролюють обсяги енергоспоживання
 • Організація системи інтегрованого економічного і енергетичного менеджменту
 • Проведення тренінгів для співробітників підприємства (організації), створення системи, яка стимулюватиме працівників ефективно використовувати ресурси і знижувати енерговитрати.

На сучасному підприємстві енергоменеджмент є складовою загальної OEE (Overall Equipment Effectiveness) системи ефективності обладнання. Така система забезпечує аналіз ефективності роботи обладнання, і призначена для контролю та підвищення ефективності виробництва. Принцип роботи ОЕЕ системи засновано на вимірі і обробці конкретних виробничих показників.
Використовуючи наші рішення Ви отримуєте програмно апаратну систему яка забезпечує моніторинг енергоспоживання та ефективності використання технологічного обладнання (OEE) в режимі on-line.

Переваги системи:

Універсальність – до системи можна було під’єднати сучасне обладнання та надійні верстати старого зразка;
Простота у використанні – швидке налаштування й інтеграція з наявними технічними рішеннями;
Автономність – система не потребує окремої інфраструктури та залучення працівників для адміністрування.
Мобільність – інтерфейс адаптований під сучасні смартфони.

IРезультати впровадження:

 • Підвищення продуктивність та ефективність обладнання;
 • Облік реальних енерговитрат у собівартість продукції;
 • Виявлення і усунення «bottle neck» та зменшення витрат на утримання обладнання;
 • Виключення несанкціонованого використання обладнання;
 • Планування та контроль регламентів обслуговування і ремонту (ТОіР);
 • Розкриття прихованого потенціалу виробництва.