ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
ПРОГНОЗНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРОГНОЗНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Індекс здоров'я обладнання

На даний момент стратегія Reliability Centered Maintenance (RCM) є найбільш сучасною. Стратегія RCM є вельми гнучкою і універсальною стратегією ТОіР з відкритою методологією. Проте, використання RCM стратегії вимагає використання показників оцінки технічного стану обладнання.

У багатьох галузях техніки для прийняття управлінських рішень в системах управління технічним станом обладнання використовується індекс технічного стану (Індекс здоров’я обладнання). Широке використання індексу здоров’я обладнання для керування парками технічних засобів пояснюється простою розрахунку індексу. Доступність інтерпретації результатів, можливість індивідуального розрахунку індексу для кожного об’єкта з групи і подальшого порівняння значень для однотипних об’єктів.

В системі ТОРО від Smart EAM реалізовано автоматичний розрахунок індексу здоров’я обладнання. Це дозволяє нашим партнерам оцінювати технічний стан обладнання в процесі експлуатації на основі даних ТОРО.  Величина індексу характеризує стан обладнання для порівняння його поточних параметрів номінальними значеннями.