ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
Всі новини
тоир

ТОіР (технічне обслуговування)

18.03.2019

Відповідно до визначення, даного в ГОСТ 18322-78 (діє в Україні з 01.01.22) система технічного обслуговування і ремонту техніки – це сукупність взаємопов’язаних засобів, документації технічного обслуговування і ремонту і виконавців, необхідних для підтримки і відновлення якості виробів, що входять в цю систему.

Система ТОіР повинна забезпечувати:

 • підтримання обладнання в працездатному стані і запобігання несподіваних відмов
 • оптимальну організацію технічного обслуговування і ремонту устаткування
 • збільшення коефіцієнта технічного використання обладнання за рахунок підвищення якості ТОіР і зменшення часу простоїв обладнання
 • можливість виконання ремонтних робіт за графіком, узгодженим з планом виробництва
 • своєчасну підготовку необхідних запасних частин і матеріалів

У загальному випадку система ТОіР передбачає такі види обслуговування та ремонтів:

1) технічне обслуговування

2) поточний ремонт

3) середній ремонт

4) капітальний ремонт

Оскільки в різних галузях промисловості використовується досить різнотипне обладнання, а також у зв’язку зі сформованою практикою види і методи обслуговування і ремонту можуть відрізнятися від зазначених в Гості. Наприклад, може не проводитися середній ремонт. Але все ж, не втрачаючи загальної суті, можна розкрити зміст перерахованих вище видів обслуговування і ремонту в такий спосіб.

Технічне обслуговування:

 • кожної зміни (чистка та змащування обладнання, огляд і регулювання роботи устаткування, усунення незначних дефектів і несправностей)
 • періодичне (ТО-1, ТО-2, ТО-3)
 • сезонне ТО
 • ТО в особливих умовах
 • інші види ТО

Зміст ТО-1 … Сезонне ТО в значній мірі залежить від типу обладнання; для деяких типів ці види обслуговування можуть взагалі не проводитися.

Поточний ремонт:

 • плановий (за результатами ТО, по план-графікам ремонту)
 • не планову (за технічним станом)

Середній ремонт:

 • розбирання окремих вузлів для огляду, чищення деталей і усунення виявлених дефектів
 • заміна швидкозношуваних деталей і вузлів, що не забезпечують нормальну експлуатацію устаткування до чергового капітального ремонту

Середній ремонт проводять не частіше ніж один раз на рік.

Капітальний ремонт:

 • плановий (по план-графікам ремонту)
 • позаплановий (по заявкам підрозділів, за результатами інцидентів і аварій)

Залежно від значимості обладнання в технологічному процесі ремонт може проводитися в таких видах:

 • регламентований ремонт, який планується і виконується у встановлені ремонтними нормативами терміни
 • ремонт за технічним станом (після оглядовий метод), терміни якого встановлюються в залежності від технічного стану обладнання, що визначається під час проведення періодичного технічного обслуговування
 • ремонт з напрацювання, який виконується після того, як обладнання відпрацює вказане в документації його виробника кількість годин
 • в тому чи іншому поєднанні всі перераховані вище види ремонту

Для правильного планування ТО і ремонтів відповідальний за них підрозділ повинен мати всю необхідну інформацію: структуру ремонтного циклу, критерії постановки, вироби на ТО і ремонт і т.п. Тому відповідно до ГОСТ 15.601-98 (діє в Україні) для кожного типу виробів повинен бути розроблений відповідний комплект документів, що містить в обов’язковому порядку:

 • структуру ремонтного циклу (види і періодичність ТО і ремонтів) і число ремонтних циклів за термін служби виробу
 • обсяг планових ТО і ремонтів; критерії постановки виробу на ТО і ремонт
 • типові відмови виробу і методи відновлення його працездатності
 • допустимі зміни технічних характеристик виробу після ремонту
 • номенклатуру і кількість запасних частин для ТО і ремонту
 • систему збору та обробки інформації про відмови, пошкодженнях, тривалості, трудоємкості і вартості планових і непланових ТО і ремонтів
Схожі матеріали
Дякуємо за інтерес до SmartEAM
Ми не можемо дочекатися, щоб дізнатися більше про ваші потреби в управлінні активами та відповісти на будь-які запитання про нашу компанію та наші послуги
+971 58 593 43 84
Ми не можемо дочекатися, щоб дізнатися більше про ваші потреби в управлінні активами та відповісти на будь-які запитання про нашу компанію та наші послуги
© SmartEAM 2022