ЗАДАТИ ПИТАННЯ
ЗАДАТИ ПИТАННЯ
×
Всі новини

Проблемні області в системі управління ТОіР

31.08.2020
  • Відсутній стандартизований підхід до пріоритизації проведення ТОіР на обладнанні

Рішення щодо виконання робіт на конкретному обладнанні приймаються фахівцями за фактом відмови, виявлення несправності на нарадах за участі великої кількості фахівців. Даний процес є неформалізованим і трудомістким при одночасній відсутності гарантій обгрунтованості прийнятих рішень. Виділення коштів грунтується тільки на «експертній» думці, яка може кардинально відрізнятися в залежності від спеціальності експерта (механік, електрик, енергетик).

  • Виділення додаткових коштів призводить до збільшення залишків запасних частин і витрат на утримання персоналу без значних змін надійності обладнання

Виділення додаткових коштів призводить до наступного ефекту: фахівці в області ТОіР отримують запасні частини, керуючись не вимогами поточної ситуації, а бажанням убезпечити себе на випадок скорочення фінансування.  Відбувається замовлення дорогих запасних частин, які можуть стати в нагоді у майбутньому. Стосовно компанії в цілому це призводить до збільшення залишків дорогих запасних частин з великими шансами їх використання в найближчому майбутньому.

З аналогічних причин збільшується кількість співробітників ремонтної служби: збільшення власного персоналу знижує ризики довгострокових простоїв обладнання за рахунок можливості значної концентрації трудових ресурсів для усунення причин відмови обладнання. При цьому доцільність збільшення персоналу для щоденної роботи не розраховується і не враховується.

  • Поділ витрат ТОіР на капітальний ремонт, поточний ремонт і технічне обслуговування часто не має практичного сенсу, але дозволяє приховувати витрати

На деяких підприємствах традиційно склався такий поділ витрат: на капітальний ремонт, поточний ремонт і технічне обслуговування. Проведений аналіз виявив відсутність формальних ознак для поділу витрат за вказаними видами. При цьому технічне обслуговування, усупереч поширеній думці фінансових служб, є найбільш непрозорою статтею витрат. Перерозподіл фактичних витрат між зазначеними видами витрат дозволяє маніпулювати значеннями фактичних витрат на ТОіР. Більш того, такий розподіл дозволяє занижувати загальний фактичний бюджет за рахунок виключення технічного обслуговування з бюджету на ремонт.

  • Порівняльний аналіз питомих витрат на ТОіР на одиницю продукції не дозволяє коректно оцінити ефективність роботи ремонтної служби

На розмір частки витрат ТОіР в собівартості тонни продукції впливають такі показники: кількість переділів у виробництві, облік вартості внутрішнього персоналу, облік витрат на технічне обслуговування. При створенні додаткових переділів частка витрат на ТОіР зростає за рахунок збільшення кількості одиниць обладнання при незмінному обсязі випуску готової продукції. Робочий персонал не завжди виділений в витратах на ТОіР, а значить, загальний бюджет може бути суттєво занижений. Вартість технічного обслуговування може бути виключена з витрат на ремонт і віднесена на виробничі витрати. Незважаючи на очевидну мету даного кроку, це дозволяє приховати до 50% витрат на ТОіР. На російських підприємствах основні відмінності пов’язані з останніми двома факторами. У той же час західні підприємства найчастіше мають меншу кількість переділів і за рахунок цього істотно знижують частку витрат на ТОіР в собівартості.

  • Ціноутворення на основі кошторисів є джерелом непрозорості і призводить до відмінностей в обліку по відношенню до фактичної вартості, обсягу робіт і термінів їх проведення

Кошториси є основою ціноутворення на більшості підприємств. Незважаючи на «очевидну» прозорість такої системи, існує ряд ключових проблем: невідповідність вартості за кошторисом реальної вартості робіт на ринку, можливість поставки ТМЦ в рамках БМР, неможливість планування реальних простоїв, тривалі терміни підготовки кошторисів для нестандартних, в тому числі аварійних, робіт. Результатом є повна непрозорість ціноутворення: кошторис призводить до формування тієї вартості, яка відображає ринкову ситуацію і необхідні терміни проведення робіт. Це є наслідком негнучкості кошторисної моделі ціноутворення в умовах ринкової економіки.

  • Детальна регламентація окремих ремонтних робіт не збільшує загальну ефективність

Ряд підприємств пішли шляхом детального опису кожної операції для підвищення ефективності виконання робіт і, в подальшому, скорочення витрат. Даний підхід обумовлений простим перенесенням моделі бережливого виробництва в область ремонту і технічного обслуговування. У той же час ключовою відмінністю ТОіР стосовно виробництва є відсутність стандартного набору робіт. Ключовою проблемою оптимізації є вибір переліку робіт, необхідних для виконання виробничої програми в умовах бюджетних і тимчасових обмежень. Детальна регламентація необхідна при проведенні комплексних робіт з капітального ремонту, але вона не володіє значною цінністю для величезного набору робіт поточного характеру.

  • Рішення приймаються централізовано на верхніх рівнях керівництва із залученням обмеженої кількості фахівців, які безпосередньо обслуговують обладнання

Знання про стан обладнання і необхідності його ремонту і обслуговування зосереджені у співробітників на рівні майстрів і начальників ділянок (лінійний менеджмент), в той же час всі рішення приймаються начальниками цехів, або їх заступниками. Для прийняття обґрунтованих рішень необхідно залучати значну кількість співробітників, що не завжди можливо, що знижує оперативність і обгрунтованість рішень. Лінійний менеджмент не має відповідного набору повноважень для забезпечення досягнення цільових показників.

  • Недоліки в області комунікації і спільного планування між фахівцями в області різних дисциплін (механіки, електрики, енергетики та ін.) Призводять до збільшення простоїв обладнання

Координація різних видів робіт здійснюється начальниками цехів. Це не дозволяє оперативно і якісно планувати кожну зупинку обладнання та вести цілеспрямовану роботу по скороченню простоїв. Взаємодія служб ґрунтується на особистих відносинах керівників, що не дозволяє вести цілеспрямовану роботу по збільшенню ефективності проведення ТОіР.

Перераховані вище проблемні області є загальними для багатьох промислових підприємств. При цьому їх виявлення може бути ускладнене для керівників вищої ланки в зв’язку з тим, що менеджери середнього рівня воліють працювати в наявних умовах, але не наражати змін в системі.

Схожі матеріали
Дякуємо за інтерес до SmartEAM
Ми не можемо дочекатися, щоб дізнатися більше про ваші потреби в управлінні активами та відповісти на будь-які запитання про нашу компанію та наші послуги
+971 58 593 43 84
Ми не можемо дочекатися, щоб дізнатися більше про ваші потреби в управлінні активами та відповісти на будь-які запитання про нашу компанію та наші послуги
© SmartEAM 2022